Vyhledávání
Náhodné zboží
Nové zboží
zorvec-vinabel-50ml.jpg

Zorvec Vinabel 50ml

Cena:340.00

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních ůdajů

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Irena Lebedová, IČO : 06013881 se sídlem Znojmo č.ev.6137, 66902 Znojmo  (dále jen: „správce“).

 

Koktaktní údaje správce jsou:

 

Irena lebedová

Znojmo č.ev.6137, 

66902, Znojmo

agroflora@agf.cz 

Tel.: +420 515 222 296

 

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

 

Správce zpracovává údaje, které od vás získal za účelem plnění objednávky, konkrétně:

 

fakturační kontakt včetně jména, příjmení, e-mailu, adresy a telefonu,

doručovací kontakt včetně jména, příjmení, adresy a telefonu,

seznam objednaných produktů včetně počtu kusů a ceny.

 

Doba uchovávání údajů

 

Údaje potřebné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z tohoto vztahu uchovává správce po dobu nezbytně nutnou (5 let od ukončení smluvního vztahu).

 

Příjemci údajů

 

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby nebo firmy:

 

Smluvní dopravce Česká pošta, s.p.
 

Správce nepředá osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

 

Práva zákazníků

 

Z nařízení GDPR pro vás vyplývá právo

 

na přístup ke svým osobním údajům,

na opravu osobních údajů,

na vymazání osobních údajů,

na omezení zpracování,

vznést námitku proti zpracování,

na přenositelnost údajů

odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,

podat stížnost k příslušnému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) budete-li se domnívat, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě a neoprávněnému zpracování, a to zejména

 

Zabezpečení webové aplikace proti běžným útokům.

Zabezpečení přihlášení do webové aplikace heslem a poučení administrátorů o používání silných hesel.

Omezení přístupu k osobním údajům jen pro pověřené osoby.