Vyhledávání
Náhodné zboží

 

Sadbové brambory

Sadba brambor pro rok 2023 je již doprodaná.

Pro prodejní rok 2024 si objednejte uznanou sadbu brambor dopředu.
Nejlépe od měsíce ledna 2024 s uvedeným termínem dodání. 

 

 

Ranost – počet dnů od výsadby do sklizně
VR – velmi raná 90 – 100 dní
R – raná 100 – 110 dní
PR – poloraná 110 -120 dní
PP – polopozdní, pozdní nad 120 dní

Varný typ:
A – do salátů, jako příloha, konzistence: pevná, nerozvářivá, lojovitá
B – pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha, konzistence: polopevná, polomoučnatá, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá
C – především pro přípravu těst a kaší, konzistence: měkká, moučnatá, středně rozvářivá

Herbicidy proti plevelům do brambor
Insekticidy proti mandelince bramborové

Řadit podle: