Vyhledávání
Náhodné zboží
Nové zboží
zorvec-vinabel-50ml.jpg

Zorvec Vinabel 50ml

Cena:340.00

 

Nákupní řád

 

Základní údaje
Objednávka zboží
Práva a povinnosti prodávajícího
Práva a povinnosti kupujícího
Cena zboží
Způsob platby
Osobní odběr
Dodací lhůta
Způsob dopravy + poštovné

Záruční podmínky a reklamace 
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
Závěrečná ustanovení


Základní údaje:
Dodavatel:

Irena Lebedová 
669 02, Znojmo č.ev. 6137 
Tel.: 515 222 296 
E-mail : agroflora@agf.cz 
IČO : 06013881 
DIČ : CZ7055114715

Dodavatel je plátcem DPH.

(dále jen „dodavatel“)

Provozovny: 

Adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Kontakt.
Tel: 515 222 296
e-mail: agroflora @ agf . cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

Objednávka zboží:

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s řádem reklamačním. Seznam zboží na stránkách www.agf.cz je katalogem zboží. Zboží lze u dodavatele objednat vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. 

Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky začnou naši prodejci pracovat na jejím vyřízení.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 • Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci      expedovat zboží, uvědomí zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky o situaci a nabídne mu náhradní řešení.
 • Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.
 •  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 •  Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně …), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění.
 • V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu plnou částku zpět.

 
Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Práva a povinnosti kupujícího
 

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.


Cena zboží

Všechny ceny zboží na stránkách www.agf.cz  jsou uvedeny s DPH. Sazby DPH se řídí dle platných předpisů.

Naše společnost si vyhrazuje právo změny cen. Zvýši-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

Způsob platby
 

 • V hotovosti - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží.
 • Dobírkou – při převzetí zásilky od České pošty.


Osobní odběr

Osobní odběr je možný na adrese: Agroflora, Loucká 22, 669 02 Znojmo

Otevírací doba: Pondělí – pátek 8:00 - 12:00, 13:00 – 17:00, sobota 8:00 – 11:00, neděle – zavřeno
 
Dodací lhůta

Expedice zboží probíhá zpravidla do 2-4 pracovních dnů, maximálně do 10 pracovních dnů od provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce. Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena k okolnostem, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Způsob doprava + poštovné

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel a to na území celé České republiky. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží osobně, zasíláme objednaný sortiment dobírkou České pošty. Sazby jsou uvedeny níže.
 
Balík do ruky:


Váha balíku do 29 kg 
Cena balíku     175,-
 
Balík na poštu:

Váha balíku do 29 kg 
Cena balíku     155,- 

Balík křehký po vzájemné dohodě : + 88,-  maximální hmotnost balíku 10kg 

Balík neskladný po vzájemné dohodě:  

a) délka balíku přesahuje 180 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, nebo

b) součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně. 
  
+ 145,-


Záruční podmínky a reklamace


Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tuto skutečnost sdělit vždy písemně a doporučeně bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě poškození zboží při přepravě, je nutné toto neprodleně reklamovat na České poště.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího převzetí.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující ve vlastním zájmu dle reklamačního řádu.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme o uvedení čísla faktury/daňového dokladu, dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vrácené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Závěrečná ustanovení

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 1.1.2009. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.