Rodenticidy

Podle nového EU nařízení se od 1.3.2018 mění podmínky prodeje rodenticidů v rámci malospotřebitelského balení.

Od 1.3.2018 bude možné prodávat v malospotřebitelském balení rodenticidy jen v těchto formách:

měkou nástrahu, obilnou nástrahu nebo granule v balení maximálně 150 g
parafínové bloky v balení maximálně 300 g
u všech  produktů bude navíc snížen % obsah účinné aktivní látky na 0,3%.