Vyhledávání
Nové zboží

 

Hlístice - Nemapom (10 milionů)

Toto zboží pouze na objednákvu - naskaladnění cca 14 dní.
 

Biologický produkt na bázi entomopatogenních hlístic Steinernema feltiae, které parazitují na přezimujících housenkách obaleče jablečného během podzimu a předjaří a snižují tak populační hustotu škůdce.

SKLADOVAT V LEDNICI! 

V příloze naleznete ke stažení prodejní manuál k prodeji těchto živých organismů.

Skladovatelnost: 6 týdnů od data výroby, teplota skladování +4 °C až +10 °C

Popis a použití:

Biologický produkt na bázi entomopatogenních hlístic Steinernema feltiae, které parazitují na přezimujících housenkách obaleče jablečného během podzimu a předjaří a snižují tak populační hustotu škůdce. Doporučujeme použití na plochách s vysokým výskytem škůdce a ohniscích jeho výskytu.

 

Přednosti:

·         Zasáhne celou populaci škůdce v jednom termínu ošetření

·         Prostředek antirezistentní strategie

·         Aplikace v období mimo hlavní sezónu

 

Aplikace:

Aplikujte ideálně v deštivém období podzimu a předjaří s teplotami nad 8 °C trvajícími alespoň několik hodin po zásahu. U mladých výsadeb aplikujte na kmeny cca do výšky 1 m. U starších výsadeb je nutno zasáhnout celý kmen, korunu i kosterní větve. Pokryjte postřikem i bambusové opory, v případě, že je v sadu používáte a také půdu kolem stromů. Ke správné aplikaci je nutný vysoký objem vody, minimální velikost otvorů v tryskách 0,8 mm, tlak nesmí přesáhnout 5 barů a nutností je i vyjmutí filtrů a sítek.

 

Dávka:

Mladé výsadby 10 mil jedinců na 10 stromů při ošetření 1m délky kmene

Starší výsadby 10 mil Jedinců na 7 stromů při ošetření 1 m délky kmene