Vyhledávání
Náhodné zboží
Nové zboží

 

Plevel-EX 50ml

Cena:125.00
Přidat do košíku
Hodnocení:3.90, Hlasovalo:21

Celer mimo celer naťový, rajče / plevele jednoděložné, jednoleté, plevele
dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml 4-6 l vody /100 m, 1) před výsadbou
2-3 dny, 2) preemergentně – před vzejitím ,  OL  AT

Cibule z výsevu, pór /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , preemergentně  – před vzejitím ,  OL  AT

Cibule ze sazečky, česnek  /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) po výsadbě před vzejitím nebo, postemergentně – po vzejití min. 2,5-3 listy,  OL  AT

Fazol, mrkev, petržel –   /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) preemergentně do 2-3 dnů po zasetí,2) preemergentně,  OL  AT

Hrách setý  /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) preemergentně 2-3 dny po zasetí 2) preemergentně

Jádroviny, peckoviny  /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 41 – 50 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) preemergentně

Jahodník ananasový /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) před vzejitím plevelů nebo, před výsadbou 2) preemergentně,  OL  AT

Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé  /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , psárka, svízel, heřmánkovec 41 ml/4-6 l vody/100 m preemergentně 1)preemergentně do 2 dnů po zasetí, postemergentněBBCH 13-21 2)preemergentně, postemergentně jednoděložné max. BBCH 11,dvouděložné max. BBCH12,  OL  AT

Kukuřice /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) před setím nebo, preemergentně do 2 dnů po zasetí 2) preemergentně,  OL  AT

Lupina bílá, lupina žlutá  /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) před setím nebo, preemergentně do 3 dnů po zasetí 2) preemergentně,  OL  AT

Réva  /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 41 – 50 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) preemergentně ,  OL  AT

Slunečnice  /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 50 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) preemergentně 1)před setím 2)preemergentně,  OL  AT

Sója luštinatá /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) před setím nebo, preemergentně ,  OL  AT

Zelenina košťálová (mimo kapusta, kedluben) /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) před výsadbou zeleniny 2-3 dny,
2) preemergentně,  OL  AT

Kapusta /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) před výsadbou zeleniny 2-3 dny, 2) preemergentně , OL 56

Kedluben /plevele jednoděložné, jednoleté, plevele  dvouděložné jednoleté/ 33-41 ml  4-6 l vody /100 m2 , 1) před výsadbou zeleniny 2-3 dny, 2) preemergentně, OL 21
preemergentně  – po zasetí před vzejitím
postemergentně – po vzejití  rostlin dané plodiny

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Poznámky k aplikaci:
V kukuřici za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2-3 cm lehkými branami

V ozimých obilovinách se aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Může se aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin,BBCH13-21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů.
Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít v dávce 41 ml/100m.

V hrachu, fazolu, mrkvi a petržel se používá preemergentně do 2-3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením

V póru a cibuli seté se aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule ze sazečky a v česneku se aplikuje při výsadbě před vzejitím. Je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5 – 3 listy.

Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčat a celeru se aplikuje 2-3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést mělké zapravení.

Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!

Ve výsadbách košťálové zeleniny  se aplikuje 2-3 dny před výsadbou bez zapravení nebo smělkým zapravením do půdy.

V lupině bílé a lupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V sadech jádrovin, peckovin, ve vinicích se aplikuje brzy z jara, před vzejitím plevelů.

Zboží z kategorie

touchdown-quattro-100ml.jpg
Touchdown Quattro 100ml
Cena:95.00
rezacka-repy-kompletni-601-2.jpg
Řezačka řepy kompletní 601/2
Cena:1135.00
keeper-liquid-10ml.jpg
Keeper Liquid 10ml
Cena:83.00